Головна » Файли

Всього матеріалів в каталозі: 10
Показано матеріалів: 1-10

Доводимо до вашого відома та керівництва в роботі  лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 р. № 1/9-501 «Щодо  використання у 2015-2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти».

Додаток :  на 1 арк

 

Паспорт гуртка | Переглядів: 499 | Завантажень: 27 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2015 | Коментарі (0)

ПАСПОРТ ГУРТКА, СЕКЦІЇ, СТУДІЇ, КЛУБУ, ОБ’ЄДНАННЯ _____________________ (назва)

  1. Назва навчального закладу ___________________________________
  2. Назва навчального закладу, при якому  діє гурток, секція, студія, клуб, об’єднання _____________________________________________________________

Місце проведення  занять  (адреса, телефон;  клас, кабінет, зал, майстерня

Паспорт гуртка | Переглядів: 2617 | Завантажень: 265 | Додав: Sut | Дата: 29.10.2015 | Коментарі (0)

ВИПУСК 1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Київ
2010
УДК 374+001.89(52/004/53)
ББК 74.200.58
А в т о р с ь к и й к о л е к т и в:
О. О. Артем’єва, канд. філос. наук, С. Ю. Білоус, канд. пед. наук, доцент,
О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. І. Дзезинський, М. В. Кичижиєва,
В. Я. Левшенюк, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, В. І. Тищук, канд. пед. наук,
А. О. Шарабура, Н. В. Шац, О. В. Щербаков, канд. техн. наук, доцент
У п о р я д н и к и:
О. В. Лісовий, С. О. Лихота
З а г а л ь н а р е д а к ц і я:
С. О. Довгий, А. Д. Середницька, О. В. Лісовий
Н а у к о в і к о н с у л ь т а н т и:
В. П. Андрущенко, д-р філос. наук, професор, академік,
О. В. Биковська, д-р. пед. наук, О. Ю. Буров, д-р техн. наук
Р е д а к ц і й н а к о л е г і я:
С. О. Довгий, д-р. фіз.-мат. наук, професор, чл.-кор. НАН України,
О. О. Артем’єва, О. В. Биковська, В. О. Васинюк, О. В. Лісовий, С. О. Лихота,
А. Д. Середницька, І. М. Шевченко
Р е ц е н з е н т и:
В. Є. Погорелов, д-р фіз.-мат. наук, професор, О. Я. Тихопій
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист Міністерства освіти і науки України
від 19 травня 2010 р. № 1/11-4220)
Рекомендовано вченою радою Інституту екології, економіки та права
(протокол № 6 від 21.01.2010 р.)
Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 1234 | Завантажень: 359 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ПРОГРАМИ з позашкільної освіти

Науково-технічний напрям

ВИПУСК 1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Грамота» 2007


УДК 371.38(072) ББК 74.200.58я7 П80

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист Міністерства освіти і науки України

від «18» липня 2007 р. №1/11-5303

Рекомендовано вченою радою Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова від 25.06.2007 р. (протокол № 12)

Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру

позашкільної освіти від 24.04.2007 р. (протокол № 2)
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 2318 | Завантажень: 485 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

"22" 07 2008р. № 676

Про затвердження Типових
навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах
системи Міністерства освіти і науки УкраїниВідповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» та з метою створення умов для оновлення змісту позашкільної освіти, здійснення якісного навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 844 | Завантажень: 299 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

ЗМІСТ:
ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ Початковий, основний і
вищий рівні .................................................................................................. 3
ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ Почачковий та основний
рівні ........................................................................................................... 20
ПРОГРАМА ГУРТКА БІСЕРОПЛЕТІННЯ Початковий, основний і
вищий рівні ................................................................................................ 31
ПРОГРАМА ГУРТКА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ .................................................... 57
ПРОГРАМА ГУРТКА «ХУДОЖНЯ ВИШИВКА» ................................................... 71
ПРОГРАМА ГУРТКА КИЛИМАРСТВА ............................................................... 79
ПРОГРАМА ГУРТКА МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ
ОДЯГУ......................................................................................................... 93
ПРОГРАМА ГУРТКА «АПЛІКАЦІЯ СОЛОМКОЮ» ............................................. 110
ПРОГРАМА ГУРТКА «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА».................................. 119
ПРОГРАМА ГУРТКА ІГРАШКИ ....................................................................... 126
ПРОГРАМА ГУРТКА «ГОНЧАРИК»................................................................... 137
ПРОГРАМА ГУРТКА ПИСАНКАРСТВА ............................................................ 151
ПРОГРАМА СТУДІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ...................................... 178
ПРОГРАМА ГУРТКА РІЗЬБЛЕННЯ ПО ДЕРЕВУ ................................................. 191
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 2527 | Завантажень: 541 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

Міністерство освіти і науки України
Український державний центр позашкільної освіти України
Управління освіти Львівської міської ради
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
Львівська дитяча школа народних мистецтв

Орієнтовні навчальні програми та методичні
рекомендації з декоративно -ужиткового та
образотворчого мистецтва
(для роботи гуртків загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів освіти)

Зміст

1. Передмова.................................................................................4
2. І розділ. Авторські навчальні програми.
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 2750 | Завантажень: 570 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ
(хореографічний та декоративно-ужитковий профілі)


ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................................4

Художньо-естетичне виховання як засіб розвитку особистості ............................7

Зміст і структура програм
художньо-естетичного напряму

позашкільної освіти ......................................................................................19
РОЗДІЛ І

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ..........................................................................24

Програма класичного танцю .......................................................................24

Програма народно-сценічного танцю ........................................................52

Програма народного танцю .........................................................................84

Програма з хореографії ...............................................................................103

Програма сучасного танцю ........................................................................125

Програма спортивного бального танцю .....................................................148

Програма естрадного танцю .......................................................................170

РОЗДІЛ ІІ

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИЙ ПРОФІЛЬ ........................................................195

Програма соломоплетіння .........................................................................195

Програма макраме .....................................................................................215
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 1342 | Завантажень: 400 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (1)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

(інформаційно-технічний профіль)

ЗМІСТ

ВСТУП

Інформатизація освіти як один із головних чинників створення

інноваційно-інформаційного суспільства ..................................................................4

Зміст і структура програм науково-технічного напряму позашкільної

освіти ............................................................................................................................9

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ..........................................................................15

Програма технічного конструювання .........................................................................15

Програма основ інформатики та обчислювальної техніки ........................................33

Програма юних користувачів персонального комп’ютера ........................................51

Програма основ інформаційних технологій ................................................................65

Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних

програмах Microsoft Office ...........................................................................................80

Програма основ Web-технологій .................................................................................97

Програма основ традиційної та комп’ютерної анімації ............................................106

Програма основ художньої комп’ютерної графіки ...................................................124

Програма дитячої анімації...........................................................................................133
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 819 | Завантажень: 327 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)

Програми
для творчих об’єднань позашкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів
Соціально-реабілітаційний напрям

ЗМІСТ

ПРОГРАМА ГУРТКА «СТАНЬ ТВОРЦЕМ СВОГО ЖИТТЯ»..........................3
ПРОГРАМА ГУРТКА «ЛІДЕРСТВО – ЗАПОРУКА УСПІХУ».........................22
КОМПЛЕКСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Я ЯК Я, Я ТА ІНШІ, Я ТА
СУСПІЛЬСТВО»................................................................................33
ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ОСНОВИ УЧНІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ».........................................................................71
ПРОГРАМА МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ.....................................................84
ПРОГРАМА ГУРТКА «ЮНИЙ ЕРУДИТ»..................................................96
ПРОГРАМА КУРСУ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ «ПІЗНАЙ
СЕБЕ»..........................................................................................106
ПРОГРАМА ГУРТКА «ЮНИЙ ЕКОЛОГ»...............................................122
ПРОГРАМА ГУРТКА «ВАЛЕОЛОГІЯ»..................................................138
ПРОГРАМА ГУРТКА «МЕДІА КУЛЬТУРА»............................................154
ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»............179
ПРОГРАМА КУРСУ «ДОНЬКИ-МАТЕРІ»..............................................199
ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Переглядів: 2148 | Завантажень: 562 | Додав: Sut | Дата: 30.10.2013 | Коментарі (0)