Головна » Файли » ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ

ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАПРЯМ
[ · Скачати дистанційно () ] 30.10.2013, 11:33

ВИПУСК 1
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Київ
2010
УДК 374+001.89(52/004/53)
ББК 74.200.58
А в т о р с ь к и й к о л е к т и в:
О. О. Артем’єва, канд. філос. наук, С. Ю. Білоус, канд. пед. наук, доцент,
О. В. Биковська, д-р пед. наук, О. І. Дзезинський, М. В. Кичижиєва,
В. Я. Левшенюк, О. В. Лісовий, С. О. Лихота, В. І. Тищук, канд. пед. наук,
А. О. Шарабура, Н. В. Шац, О. В. Щербаков, канд. техн. наук, доцент
У п о р я д н и к и:
О. В. Лісовий, С. О. Лихота
З а г а л ь н а р е д а к ц і я:
С. О. Довгий, А. Д. Середницька, О. В. Лісовий
Н а у к о в і к о н с у л ь т а н т и:
В. П. Андрущенко, д-р філос. наук, професор, академік,
О. В. Биковська, д-р. пед. наук, О. Ю. Буров, д-р техн. наук
Р е д а к ц і й н а к о л е г і я:
С. О. Довгий, д-р. фіз.-мат. наук, професор, чл.-кор. НАН України,
О. О. Артем’єва, О. В. Биковська, В. О. Васинюк, О. В. Лісовий, С. О. Лихота,
А. Д. Середницька, І. М. Шевченко
Р е ц е н з е н т и:
В. Є. Погорелов, д-р фіз.-мат. наук, професор, О. Я. Тихопій
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист Міністерства освіти і науки України
від 19 травня 2010 р. № 1/11-4220)
Рекомендовано вченою радою Інституту екології, економіки та права
(протокол № 6 від 21.01.2010 р.)
Рекомендовано науково-методичною радою Українського державного центру


Модернізація сучасної освіти визначає вагому роль позашкільних

навчальних закладів як одного із значних факторів розвитку нахилів,
здібностей та інтересів дітей і молоді, їх особистісного, соціально-
го й професійного самовизначення. Із прийняттям Закону України
«Про позашкільну освіту», впровадженням державних програм що-
до підтримки обдарованої молоді розпочато новий етап удоскона-
лення та розвитку системи позашкільної освіти в Україні. На зако-
нодавчому рівні визначено державну політику у сфері позашкілля,
її правові, соціально-економічні, а також організаційні засади.
Важливим напрямом позашкільної освіти залишається пошук,
розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей,
створення умов для їх неперервної якісної освіти та професійної
орієнтації. Розкриття та реалізація особистісного потенціалу обда-
рованої молоді в умовах загальної глобалізації суспільства, форму-
вання майбутньої еліти нації є провідним завданням дослідницько-
експериментального напряму сучасної позашкільної освіти.
Категорія: ПРОГРАМИ ДЛЯ ГУРТКІВ | Додав: Sut
Переглядів: 1234 | Завантажень: 359 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]