Нормативно-правова база

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  «Про позашкільну освіту»

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки

Методичні рекомендації

ПЕРЕЛІК типів позашкільних навчальних закладів. Положення про позашкільний заклад
 
ПОЛОЖЕННЯ про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків
 
 
Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів (вводяться з 1.01.2013 року)
 
Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації) - затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105
 
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах
 
Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України
 
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах
 
Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
 
Про методичні рекомендації з питань позашкільної освіти
 
Звіт позашкільного навчального закладу форми №1-ПЗ (введено наказом МОНмолодьспорту України №345 від 23.03.2012 р.) з ІНСТРУКЦІЄЮ щодо заповнення

Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України
 
Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
 
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, введена наказом МО України N 102 від 15.04.93 із наступними змінами
 
Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Наказ МОН N 557 26.09.2005 р.)
 
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ПОСТАНОВА КМУ від 22 серпня 2005 р. N 790)
 
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ПОСТАНОВА КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298)
 
Інструкція з обліку запасів бюджетних установ (Наказ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ N 125 від 08.12.2000) - оприбуткування, облік, списання товарно-матеріальних цінностей