Методична робота з педагогами закладу організована традиційно через колективні ( масові і групові) та індивідуальні форми. В закладі створено і активно діють два методичні об`єднання керівників гуртків, на засіданнях яких розглядаються нормативно – правові документи щодо організації навчально – виховного процесу, обговорюються проблеми активного навчання, проведення відкритих занять гуртків, майстер – класів, роботи з обдарованими дітьми, взаємного відвідування занять.

Проблемне питання, над яким працювало методичне об`єднання керівників гуртків художньо-естетичного напрямку:«Роль керівника гуртка у формуванні творчої  активності і самостійності вихованців під час проведення гурткового заняття». Проблемне питання,над яким працювало методичне об`єднання керівників гуртків спортивно – технічного та предметно – технічного напрямку: «Вплив педагогічного – інноваційних технологій на формування творчої особистості».

В цьому навчальному році проведено шість засідань методичних об`єднань і ще два заплановано в травні місяці. На засіданнях методичних об`єднань були розглянуті питання результативності впровадження сучасних інноваційних технологій для підвищення якості навчально - виховного процесу в ПНЗ, про національно- патріотичне виховання молоді в позашкільній освіті, формування гармонійно - розвиненої особистості на заняттях гуртків. Також у ході засідань МО підкреслювалось роль методичних об`єднань керівників гуртків у підвищенні їх професійної майстерності, давалось оцінку професійної діяльності педагогів МО, що атестуються.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків художньо- естетичного напрямку:

Засідання І: 26.11.2015р.

Місце проведення –Надвірнянська рай СЮТ.

ТЕМА : « Методичні об`єднання в позашкільному навчальному закладі. Методичні рекомендації».

1.Завдання діяльності методичного об`єднання в новому навчальному році.

2.Права, обов`язки та основні напрямки діяльності керівників гуртків.

3.Затвердження плану роботи методичного об`єднання на 2015-2016н.р.

4.Узгодження та затвердження графіка проведення засідань методичного об’єднання.

Засідання ІІ: 14.12.2015р.

Місце проведення – Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст.№3

ТЕМА :«Формування у гуртківців почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу ,традицій та звичаїв».

1.Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей.

2.Відкрите заняття гуртка « Виготовлення сувенірів».

3.Аналіз проведеного заняття. Обмін досвідом роботи керівників гуртків методичного об’єднання.

Засідання ІІІ: 24.02.2016р.

Місце проведення – Надвірнянська школа- інтернат.

ТЕМА: «Формування гармонійно - розвиненої особистості та естетичне виховання дітей через зв`язок мистецтва та природи».

1.Впровадження сучасних інноваційних технологій як засіб розвитку та підвищення якості навчально- виховного  процессу в ПНЗ.

2.Підведення підсумків участі вихованців позашкільного закладу у різдвяно-новорічних масових заходах.

3.Відкрите заняття гуртка «Соломоплетіння».

4.Аналіз заняття. Обмін досвідом роботи керівників гуртків.

5. Оцінка професійної діяльності педагогів МО, що атестуються.

Засідання ІV: 19.05.2016р.

Місце проведення – Надвірнянська рай СЮТ.

ТЕМА:« Аналіз роботи методичного об’єднання за навчальний рік».

1.Підведення підсумків та аналіз роботи МО керівників художньо – естетичного напрямку за 2015-2016н.р.

2.Аналіз навчальних та творчих досягнень вихованців за навчальний рік.

3.Завдання методичного об`єднання на 2016-2017н.р.

Засідання методичного об’єднання керівників гуртків спортивно – технічного та предметно - технічного напрямку:

Засідання І: 13.11.2015р.

Місце проведення –Надвірнянська рай СЮТ.

ТЕМА: « Планування роботи методичного об`єднання на навчальний рік».

1.Завдання діяльності методичного об`єднання в новому навчальному році.

2.Права, обов`язки та основні напрямки діяльності керівників гуртків.

3.Затвердження плану роботи методичного об`єднання на 2015-2016н.р.

4.Узгодження та затвердження графіка проведення засідань методичного об’єднання.

Засідання ІІ: 04.03.2016р.

Місце проведення – Верхньомайданська ЗОШ І-ІІст.

ТЕМА: Національно - патріотичне виховання молоді в позашкільній освіті.

1. Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей.

2.Відкрите заняття гуртка «Ракетомоделювання». Виховний захід «Герої не вмирають».

3.Обговорення проведеного заходу.

4.Роль методичних об`єднань керівників гуртків у підвищенні професійної майстерності.

Засідання ІІІ: 22.03.2016р.

Місце проведення – Надвірнянського ліцею

ТЕМА: «Впровадження сучасних інноваційних технологій та підвищення якості навчально-виховного процесу в ПНЗ».

1.Використання сучасних інноваційних технологій на заняттях гуртка.

2.Відкрите заняття гуртка «Програміст».

3.Аналіз проведеного заняття. Обмін досвідом роботи керівників гуртків. «Круглий стіл».

4.Обговорення умов проведення районних виставок до Новорічних свят.

Засідання ІV: 06.05.2016р.

Місце проведення – Надвірнянська рай СЮТ.

ТЕМА: «Аналіз роботи методичного об’єднання за 2015-2016н.р.».

1.Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

2.Обмін досвідом керівників гуртків по роботі з обдарованими дітьми.

3.Підсумки та аналіз роботи методичного об’єднання за 2015-2016 н.р.

Для підвищення професійної майстерності педагогів та втілення в роботу інноваційних технологій у закладі проводились семінари керівників технічних гуртків на базі гуртків:

Місце проведення – Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст.№3, (Керівник гуртка -Гаврилюк М.В.).

Місце проведення – Надвірнянська школа - інтернат, (Керівник гуртка - Дем`янчук Х.Р.)

Місце проведення – Верхньомайданська ЗОШ І-ІІст, (Керівник гуртка- Свідрак Я.Ю.)

Місце проведення –Надвірнянський ліцей, (Керівник гуртка- Дмитрук І.В.).

Тематикою семінарів були питання впровадження сучасних інноваційних технологій та підвищення якості навчально - виховного процесу в ПНЗ, національно – патріотичне виховання молоді в позашкільній освіті, формування гармонійно – розвиненої особистості та естетичне виховання на заняттях гуртків. Під час семінарів проводились відкриті заняття гуртків, де педагоги мали змогу ознайомитись з методикою проведення заняття, обмінювались досвідом, формами та методами роботи.

Протягом минулого навчального року вивчався досвід роботи керівника гуртка «Ракетомоделювання» Свідрака Я.Ю., який було схвалено на педагогічній раді керівників технічних гуртків.

Самоосвіта педагогів є одним з найголовніших чинників розвитку особистості, тому протягом року методична служба закладу створювала оптимальні умови для самоосвіти керівників гуртків:проводились відкриті заняття гуртків,майстер – класи, творчі звіти керівників гуртків, взаємо-відвідування гурткових занять, виховні заходи, індивідуальні бесіди про основні напрямки самоосвіти.

 

Методична робота в Надвірнянській райСЮТ передбачає систему взаємопов’язаних дій і заходів, та спрямована на всебічне і якісне підвищення у педагогів наукового і загальнокультурного рівня,вдосконалення психолого - педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників,  на розвиток їх творчого потенціалу. У відповідності до конкретного педагогічного працівника методична робота спрямована на збагачення його знань, вмінь, навичок, педагогічної та виконавчої майстерності.

           Основна увага нашого позашкільного закладу в інструктивно методичній роботі спрямована на вирішення таких завдань:

-         підвищення рівня професійної майстерності педагогів;

-         підвищення ефективності та якості навчально - виховного процесу через впровадження сучасних педагогічних технологій;

-         розвиток співробітництва з навчально – виховними закладами, організаціями.

      Відповідно до цих завдань і здійснювала свою діяльність методична служба райСЮТ у 2012-2013навчальному році.

     Науково - методичне проблемне питання,над яким працює педагогічний колектив закладу «Особистісне зростання кожного педагога,як мета та результат педагогічного процесу».

    Методична робота у Надвірнянській райСЮТ спрямована на вдосконалення теоретичної і практичної підготовки педагогічних кадрів. З цією метою організована робота методичних об’єднань керівників гуртків,створено творчу групу керівників гуртків, розвинуто шефство досвідчених педагогів і надання консультацій педагогам, які починають свій творчий шлях.Практикуються проведення семінарів, практичних занять,майстер – класів,масових заходів.

   Методична служба райСЮТ включає в собі найрізноманітніші форми проведення організаційно – методичної роботи з педагогічними працівниками:

- методичні об’єднання керівників гуртків

- семінари керівників гуртків

- творча група керівників гуртків

- творчі звіти,виставки.

 В 2012- 2013навчальному році у нашому закладі створено два методичних об’єднання:

- художньо – технічного профілю ;

- предметно технічного та спортивно -технічного профілю.

Відповідно було заплановано і проведено по чотири засідання методичних об’єднань керівників гуртків кожного профілю.

        Засідання методичного об’єднання керівників гуртків художньо технічного профілю:

Засідання І:15.11.2012р.

Місце проведення – СЮТ.

Присутні: 12 чол.

                 

 

                 

Засідання ІІ:21.01.2013р.

Місце проведення – Лоївська ЗОШ І-ІІІст.

Присутні: 10 чол.

 

               

 

               

 

 Засідання ІІІ:6.03.2013р.

Місце проведення – Парищенська ЗОШ І-ІІІст.

Присутні: 10 чол.

 

Засідання ІV:17.05.2013р.

Місце проведення – Добротівський НВК.

            Засідання методичних об’єднань керівників гуртків предметно – технічного та спортивно технічного профілю:

Засідання І .23.11.2012р.

Місце проведення – Делятинський НВК.

Присутні: 10 чол.

Засідання ІІ. 15.01.2013р.

Місце проведення – Каміннецька ЗОШ І-ІІст.

Засідання ІІІ. 22.03.2013р.

Місце проведення – Фитьківська ЗОШ І-ІІІст.

Засідання ІV. 10.05.2013р.

 Місце проведення –СЮТ

   Однією із форм методичної роботи по підвищенню педагогічної майстерності керівників гуртків,обміну досвідом по впровадженню інноваційних педагогічних технологій є семінари, які щорічно проводяться в нашому закладі. Так, в 2012- 2013 навчальному році в Надвірнянській районній станції юних техніків заплановано і проведено такі семінари керівників гуртків:

-         космічного макетування: 7.12.2012р.

Місце проведення –  Зеленська ЗОШ І-ІІІст.

Присутні :10 чол.

Порядок денний семінару:

1.Відкрите заняття гуртка «Космічне макетування». (Керівник гуртка Ткачук М.М.)

     2.Аналіз проведеного заняття

3.Обмін досвідом керівників технічних гуртків.

4.Проведення масових заходів у Надвірнянській райСЮТ під час зимових канікул.

 

 

-         художньої обробки деревини : 21.01.2013р.

Місце проведення – Лоївська ЗОШ І-ІІІст.

Присутні :10 чол.

Порядок денний семінару:

1.Проведення відкритого заняття гуртка «Художня обробка деревини». (Керівник гуртка Пірнак Я.В.)

2. Аналіз проведеного заняття та роботи гуртка.

3. Обмін досвідом керівників на заняттях гуртків.

4.Підведення підсумків виставки ялинкових прикрас та конкурсу різдвяних шопок.

 

 

-         початкове технічне моделювання: 6.03.2013р.

Місце проведення - Парищенська ЗОШ І- ІІІст.

 Присутні: 11 чол.

Порядок денний семінару:

1.Проведення відкритого заняття гуртка «Початкове технічне моделювання».(Керівник гуртка Петрик В.В.)

2.Агналіз проведеного відкритого заняття.

3.Обмін досвідом роботи на заняттях гуртків.

4.Підготовка та участь команд у змаганнях з початкового технічного моделювання.

 

 

стендові моделі:28.05.2013р.

Місце проведення – Каміннецька ЗОШ І- ІІст.

    Аналіз методичної і педагогічної діяльності колективу Надвірнянської районної станції юних техніків свідчить,що нами напрацьований певний позитивний досвід з реалізації пріоритетних напрямів інструктивно  – методичної роботи,а планування її базується на професійних потребах педагогів.