ПАСПОРТ ГУРТКА, СЕКЦІЇ, СТУДІЇ, КЛУБУ, ОБ’ЄДНАННЯ _____________________ (назва)

 1. Назва навчального закладу ___________________________________
 2. Назва навчального закладу, при якому  діє гурток, секція, студія, клуб, об’єднання _____________________________________________________________
 3. Місце проведення  занять  (адреса, телефон;  клас, кабінет, зал, майстерня) ______________________________________________________________
 4. Напрям діяльності гуртка, секції, студії, клубу, об’єднання  ______________________________________
 5. Рівень навчання _______________________________________________
 6. Рік навчання ___________________________________________________
 7. На який період навчання розраховане___________________________
 8. Програма, за якою працює гурток, секція, студія, клуб, об’єднання, ким затверджена (№ та дата наказу), кількість годин за навчальним планом  ____________________________________________________________________
 9. Наявність угод про співпрацю із профільними вузами, музеями, підприємствами, заповідниками, установами  (дата, номер угоди, короткий  зміст співпраці, періодичність) ______________________________________________________
 10. Кількість годин на тиждень __________________________________________
 11.  Графік роботи (розклад занять) гуртка, секції, студії, клубу, об’єднання (у тому числі у канікулярні, вихідні та святкові дні)     __________________________
 12. Кількість груп гуртка, секції, студії, клубу, об’єднання ____________________________________________________________________
 13.  Наповнюваність гуртка, секції, клубу, об’єднання  (по кожній групі) ____________________________________________________________________
 14.  Вік учнів, клас (по кожній групі) ____________________________________________________________________
 15. Наявність  у групах  обдарованих дітей, переможців конкурсів (ПІБ дитини, назва конкурсу, у якому учень  став переможцем, призером)___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 1.  Соціальний паспорт гуртка, секції,  студії, клубу, об’єднання (додаток)
 1. Основні дані про керівника гуртка, секції, студії, клубу, об’єднання:

ПІБ ________________________________________________________________

Освіта _____________________________________________________________

Назва навчального закладу, який закінчив (ла), рік закінчення навчання___________________________________________________________

Спеціальність за дипломом___________________________________________

Педагогічний стаж___________________________________________________

Стаж роботи на посаді керівника гуртка, секції, студії, клубу, об’єднання ____________________________________________________________________

У якому році проходив (ла) курси підвищення кваліфікації як керівник гуртка ____________________________________________________________________

Рік проходження останньої атестації, рішення атестаційної комісії______________________________________________________________

Які має нагороди, рік нагородження ____________________________________________________________________

Проблемне питання, над яким працює_________________________________

Педагогічне навантаження ___________________________________________

 1.  Площа навчальної кімнати (класу, кабінету, залу, майстерні тощо), де проходять заняття_____________________________________________________________
 2. Наявність спортивних майданчиків (для фізкультурно-спортивного профілю)__________________________________________________________________________
 3. Наявність акта-дозволу на проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи  у спортивному залі, кімнаті, пристосованій до занять фізичною культурою та спортом, на спортивних майданчиках
 4.  Забезпеченість меблями та їх розміщення /кількість робочих місць/, забезпеченість технічними засобами (вказати, якими саме),  довідковою  літературою (вказати, якою саме)   _____________________________________________________________________
 5.  Наявність доступу до мережі інтернет__________________________________
 6.  Наявність сайту _____________________________________________________
 7.  Наявність у керівника навчально-методичних посібників відповідно до Типового переліку (назва, кількість та відсоток до потреби)
 8.  Забезпеченість обладнанням (у тому числі технологічним), інструментами (назва, кількість, відсоток до потреби) для проведення занять______________________________________________________________
 9. Відповідність освітлення кабінету санітарно-гігієнічним правилам та нормам ________________________________________________________________________
 10.   Оформлення кабінету навчально-методичними експозиціями, виставковими роботами змінного та постійного  характеру______________________________________________________________
 11.  Наявність батьківського комітету (П.І.П, контакти).
 12.  Проведення екскурсій, польових зборів тощо (графік).
 13.  Залучення осіб з особливими потребами (П.І.П, заклад).

            ​___________________________________________________

            ___________________________________________________

 

Керівник гуртка                                     (підпис)                                                                ПІБ

 

 

Директор  позашкільного навчального

закладу чи школи                               (підпис/печатка)                                                     ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до паспорта гуртка,

секції, клубу, студії, об’єднання

 

Соціальний паспорт гуртка,  секції, клубу, студії, об’єднання

 

п\п

П.І гуртківця

стать

ч\ж

Вік ,

повних років

Клас

Домашня адреса,

телефон

П.І.Б. батьків, номер  моб. телефону 

Примітка

(дитина сирота, з особливими потребами, з

неповної, багатодітної, малозабезпеченої сім’ї тощо)